: No 68, Jichang Xi Street, Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
 : www.weighlin.com
   
sales@weighlin.com

           info@weighlin.com 
 : 0086 760-2277 6072
 : 0086 760-2277 6071

 

Europe & Africa

   Carson Li       Marketing Dept

    sales@weighlin.com


    www.weighlin.com


    354334714

    13824748489

       13824748489

    0086-138 2474 8489


 

Asia & Pacific

  Jared Chan       Marketing Dept

       info@weighlin.com


    www.weighlin.com


    3559600541

    Jaredchan1128

     13702369209


    0086-137 0236 9209


 

North America & South America

   Miuca Von       Marketing Dept

     sales01@weighlin.com


    www.weighlin.com


    3046799572

    18576094457


     18576094457


    0086-185 7609 4457
 


Europe
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Derson Hsiao       Marketing Dept


     sales03@weighlin.com


    www.weighlin.com


    298455064

    derson615


     13824703898


    0086-138 2470 3898


Online Service
Call me!
Call me!
Phone

86 07602277-6072

Alibaba

Hi, how can I help you?weighlin

Hi, how can I help you?weighlin